ติดต่อเรา

ที่ปรึกษาธุรกิจประกันภัย

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของคุณ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การกำหนดราคา, การทดสอบกำไร, และการยื่นรายการอัตรา

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความท้าทายของตลาดและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ ต้องพิจารณาปัจจัยทั้งความไม่แน่นอนและการตัดสินใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งต้องการข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและทดสอบกำไรได้อย่างถูกต้องและพิจารณาการคำนวณความเสี่ยงและความคุ้มค่าของสิ่งที่ถูกประกันภัยและผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและทดสอบกำไรอย่างถูกต้องและพิจารณาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในตลาดและการตัดสินใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ.

BVA และพันธมิตรของเราเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการประกันภัย ด้วยความรู้และประสบการณ์ของเราในด้านการดูแลสุขภาพและความเสี่ยงช่วยให้คุณสร้างนวัตกรรมที่ช่วยในการจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส

การประเมินค่า

เราช่วยคุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจด้วย เทคนิคการประมาณค่าโดยนักคณิตศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความโอกาสของคุณ

  • การวิเคราะห์ความเพียงพอของกองทุนสำรองสำหรับ นโยบายการสำรองทั้งระยะยาวและระยะสั้น
  • การประเมินมูลค่าบริษัทประกันภัย สำหรับการซื้อขาย

รายงานที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของหน่วยงาน

การรายงานกำลังเป็นที่ท้าทายมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด ที่เราช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นอย่างยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นได้

  • รายงานคณะคณิตศาสตร์ตามกฎหมายของ OIC
  • การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) และทดสอบภาวะวิกฤติทางการเงิน (Stress Testing)
  • ยื่นรายงาน ORSA, การทดสอบแรงกดดัน, หรือรายงานการจัดการความเสี่ยง
  • สนับสนุนการวางแผนธุรกิจและการโครงการกระแสเงินสด

การวิเคราะห์สถานการณ์

  • ให้การคาดการณ์การควบคุมทุน (CAR)
  • การวิเคราะห์และการคาดการณ์พอร์ตโฟลิโอ

ติดต่อเรา