ติดต่อเรา

ประเมินผลประโยชน์พนักงาน (TAS19)

รับคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19)

การประเมินมูลค่าหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือผลประโยชน์ระยะยาว เกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ซับซ้อน และมีผลระยะยาวต่อฐานะการเงินของบริษัท ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการประเมินผลลัพธ์ในอนาคต โดยใช้ข้อมูลสถิติ ประกอบกับประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัทที่ต้องการใช้บริการ อาธิเช่น บริษัทมหาชนทั้งหลาย (Listed Company) หรือ บริษัทที่ต้องการจดทะเบียนในตลาดหุ้น (Initial Public Offering (IPO)) หรือ บริษัท ที่เปลี่ยนมาใช้มาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ Publicly Accountable Entities (PAEs) ตามมาตรฐาน ดังนี้

  • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19)
  • มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 19 (IAS 19)

สวัสดิการพนักงานที่ต้องการบริการของเรา เช่น สวัสดิการหลังออกจากงาน เงินบำนาญ ประกันชีวิตหลังเกษียณ เงินชดเชยกรณีเกษียณและค่ารักษาพยาบาล ผลประโยชน์อื่นๆ

Feature Insight

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงาน
เตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้สามารถประเมินได้อย่างง่ายดาย

benefits

ประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ประเภทต่างๆ

เงินชดเชยตามกฎหมายของประเทศไทย (LSP)          

เงินรางวัลจากการทำงานต่อเนื่อง (LSA)

  • ผลประโยชน์ดูแลสุขภาพระยะยาว
  • ผลตอบแทนทำงานกับบริษัทมายาวนาน เช่น ทองคำหรือรางวัลอื่น ๆ

โบนัสพิเศษเกษียณอายุ 

เริ่มต้นอย่างไร

เราให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นกระบวนการ และส่งมอบงานที่ง่าย รวดเร็ว น่าเชื่อถือ
เเละเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล

เตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมิน เช่น ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลความเคลื่อน ไหวพนักงาน จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเริ่มทำการประเมิน โดยมั่นใจได้ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งเราใช้เพียงรหัสพนักงาน ในการเป็นตัวแทนของข้อมูล

เข้าใจข้อมูล และกำหนดสมมุติฐาน 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ในการประเมินเงินสำรองผลประโยชน์พนักงาน และผลลัพธ์ในอนาคต ด้วยการเลือกสมมติฐานที่เหมาะสม โดยอ้างอิงข้อมูลที่ทางบริษัทฯ มี

เตรียมรายงาน และตอบข้อซักถาม 

เตรียมพร้อมส่งมอบรายงานการประเมินตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงการเซ็นรับรองโดยนักคณิศาสตร์ประกันภัยในระดับเฟลโล่ และยินดีช่วยตอบข้อซักถามจากผู้สอบบัญชี อย่างทันท่วงที

Why Us?

มอบคำแนะนำอย่างมืออาชีพ

เราช่วยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ และช่วยตอบข้อสักถามต่างๆ จากผู้สอบบัญชี

บริการรวดเร็ว

เราช่วยดูแลเคสให้อย่างมืออาชีพ
และพร้อมบริการอย่างรวดเร็วหลังได้รับข้อมูล
และรับประกันการส่งงานตรงเวลา

มาตรฐานสูงสุด

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิในระดับ Fellows พร้อมให้คำปรึกษา

คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ในราคาที่เข้าถึงได้

ส่งมอบงานมาตรฐาน ที่สามารถเข้าถึง