ติดต่อเรา

หมวดหมู่: ความรู้

  • CAS และ SOA คืออะไร?

    ธันวาคม 15, 2023
    SOA เป็นองค์กรที่ช่วยให้ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ก้าวสู่เส้นทางนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ และเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากล ทั้ง 2 องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ก่อตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยจะเข้ามาดูแลการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง CAS (Casualty Actuarial Society) เป็นองค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันวินาศภัย ส่วน SOA (Society of Actuaries) เป็นองค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันชีวิต
  • BVG นำหุ้นเข้าเทรดในตลาด เอ็ม เอ ไอ

    กุมภาพันธ์ 18, 2022
    บมจ.บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป’ หรือ BVG หนึ่งในผู้นำการประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์และประกันสุขภาพ นำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกในวันที่ 17 ก.พ. เดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI พลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันก้าวสู่ InsurTech พร้อมเดินหน้าแผนขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน สร้าง New…