ติดต่อเรา

รู้จักเรา

PREMIUM QUALITY IN YOUR REACH

BlueVenture Actuarial (BVA)

BlueVenture Actuarial (BVA) ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในการให้คำปรึกษา และบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

Join Us

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการใช้บริการ และตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

พันธกิจ

  • เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการนำเสนอบริการที่ล้ำหน้ำ และสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  • เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาระบบบการให้บริการด้วยความเข้าใจ และเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงพร้อมทั้งขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มุ่งเน้นธุรกิจที่เราเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จ ในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และพร้อมเปิดรับกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • ทำเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่าย และสร้างการเข้าถึงบริการให้ได้มากขึ้น

เรื่องราวของเรา

บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล
เราเปิดให้บริการที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ
มามากกว่า 10 ปี

2554

ไทย รี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง ก่อตั้งขึ้น ในปี 2554 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด(มหาชน)

2565

ไทยรี แอคชัวเรียลคอนซัลติ้ง เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด ในปี 2565 โดยเป็นบริษัทในเครือของ บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป บลูเวนเจอร์ จำกัด มหาชน

2566

บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จดทะเบียนใน Market for Alternative Investment (MAI) และเริ่มซื้อขายในช่วงปีนี้