Get in touch

Author: BlueVenture

 • CAS และ SOA คืออะไร?

  December 15, 2023
  SOA เป็นองค์กรที่ช่วยให้ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ก้าวสู่เส้นทางนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ และเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากล ทั้ง 2 องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ก่อตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยจะเข้ามาดูแลการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง CAS (Casualty Actuarial Society) เป็นองค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันวินาศภัย ส่วน SOA (Society of Actuaries) เป็นองค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันชีวิต
 • BVG นำหุ้นเข้าเทรดในตลาด เอ็ม เอ ไอ

  February 18, 2022
  บมจ.บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป’ หรือ BVG หนึ่งในผู้นำการประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์และประกันสุขภาพ นำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกในวันที่ 17 ก.พ. เดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI พลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันก้าวสู่ InsurTech พร้อมเดินหน้าแผนขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน สร้าง New…
 • งานสัมมนา IFRS4 2017

  July 5, 2017
  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “การจำแนกสัญญาประกันภัยต่อ และทดสอบการถ่ายโอนความเสี่ยงตามมาตรฐาน IFRS4” สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยขึ้นที่โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกสัญญาประกันภัยในมุมมองที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงยกตัวอย่างการคำนวณจริงเพื่อให้แห็นภาพและเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น…