Get in touch

งานสัมมนา IFRS4 2017

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “การจำแนกสัญญาประกันภัยต่อ และทดสอบการถ่ายโอนความเสี่ยงตามมาตรฐาน IFRS4” สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยขึ้นที่โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกสัญญาประกันภัยในมุมมองที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงยกตัวอย่างการคำนวณจริงเพื่อให้แห็นภาพและเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น

ในงานมีการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ IFRS4 และเล่นเกมแจกของรางวัล หลังจบงานได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงาน